پرداخت ماهیانه

  • بیمه عمر مان پرداخت ماهیانه

    نمونه های ایجاد شده ذیل برای یک فرد متولد 1367 (30 ساله) با در نظر گرفتن شغل کارمند به مدت 30 سال و به لحاظ پزشکی سالم و با سرمایه فوت 10 میلیون تومان و ضریب افزایش سرمایه فوت و حق بیمه 5 % – 10% – 15% در نظر گرفته شده است لذا به […]

    ارسال شده درآوریل 28, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: پرداخت ماهیانه » (۰) دیدگاه