سود مشارکت

  • دریافت سود کشارکت

    استفاده از سود‌ تضمینی و سود حاصل از مشارکت: سود تضمینی در دو سال اول ۱۶%، در دو سال دوم ۱۳% و از سال پنجم به بعد ۱۰% است. سود حاصل از مشارکت اما در هر سال می‌تواند متفاوت باشد و بستگی به عوامل تأثیرگذار در سود بیمه عمر داشته و حاصل از سرمایه‌گذاری بیمه […]

    ارسال شده درمی 6, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: سود مشارکت » (۰) دیدگاه