وام بیمه عمر مان

  • استفاده از وام بیمه عمر مان

      استفاده از وام بیمه: بیمه‌گزار از سال دوم سرمایه‌گذاری می‌تواند تا سقف ۹۰% از سپرده خود، از بیمه ایران وام دریافت کند. این وام چه در دوران بازنشستگی چه در دوران قبل آن و در طول مدت قرارداد بیمه عمر، قابل دریافت است.

    ارسال شده درمی 6, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: وام بیمه عمر مان » (۰) دیدگاه