پرداخت ماهیانه

بیمه عمر مان پرداخت ماهیانه

ارسال شده درآوریل 28, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: پرداخت ماهیانه » (۰) دیدگاه

نمونه های ایجاد شده ذیل برای یک فرد متولد 1367 (30 ساله) با در نظر گرفتن شغل کارمند به مدت 30 سال و به لحاظ پزشکی سالم و با سرمایه فوت 10 میلیون تومان و ضریب افزایش سرمایه فوت و حق بیمه 5 % – 10% – 15% در نظر گرفته شده است لذا به اطلاع میرساند کلیه موارد ذیل با درخواست بیمه گذار و با توجه به مشخصات وی امکان تغییر خواهد داشت

( هر ایرانی یک بیمه نامه اختصاصی خود را خواهد داشت و به هیچ وجه الزامی به مشابه بودن بیمه نامه ها وجود ندارد)

پرداخت ماهیانه 50 هزار تومان                                  طرح 1             طرح 2              طرح 3 


پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان                                طرح 1            طرح 2               طرح 3 


پرداخت ماهیانه 150 هزار تومان                                طرح 1            طرح 2                طرح3 


پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان                                طرح 1            طرح 2                طرح3 


درباره bimehgar

ارسال نظر