عمر یکجا

بیمه عمر مان پرداخت به صورت یکجا

ارسال شده درآوریل 28, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: عمر یکجا » (۰) دیدگاه

نمونه های ایجاد شده ذیل برای یک فرد متولد 1367 (30 ساله) با در نظر گرفتن شغل کارمند به مدت 30 سال و به لحاظ پزشکی سالم و با سرمایه فوت 10 میلیون تومان  در نظر گرفته شده است لذا به اطلاع میرساند کلیه موارد ذیل با درخواست بیمه گذار و با توجه به مشخصات وی امکان تغییر خواهد داشت

( هر ایرانی یک بیمه نامه اختصاصی خود را خواهد داشت و به هیچ وجه الزامی به مشابه بودن بیمه نامه ها وجود ندارد)

پرداخت یکجا 5 میلیون تومان  


 پرداخت یکجا 10 میلیون تومان  


پرداخت یکجا 15 میلیون تومان  


پرداخت یکجا 20 میلیون تومان  


پرداخت یکجا 50 میلیون تومان   

درباره bimehgar

ارسال نظر